Els reportatges fotogràfics del Centre i Teatre de Sarrià


Per a accedir als reportatges fotogràfics cal anar a Google + sense estar connectat a un compte de gmail.

Un cop sigueu dins cal buscar al cal buscar al cercador “L’empremta del Centre i del Teatre de Sarrià” i us apareixeran tots els reportatges ordenats en les següents col·leccions:

  • Centre de Sarrià (actes generals del Centre)
  • Teatre de Sarrià (espectacles al Teatre)
  • La reforma del Teatre de Sarrià (2011-2014)
  • L’Estel de Natzaret, els pastorets de Sarrià
  • El Centre a la Festa Major de Sarrià
  • Esbart Sarrià
  • Orfeó Sarrianenc
  • Sardanes a Sarrià
  • Sarrià camina! (Les excursions dels centres)
  • Sarrià veu món! (visites culturals)

Sota les col·leccions trobareu tots el reportatges ordenats de més modern a més antic.