Activitats del programa. Esquema general


Jovempren capçalera

1/ Abril 2016. Revisió desenvolupament del programa any 2015. Definició estratègia i calendari d’activitats

2/ Juny-juliol 2016. Definició del Pla de Comunicació
2.1/ Publicació al web del Programa i dotació de recursos
2.2/ Divulgació en xarxes socials
2.3/ Entrevistes presencials als centres de Sarrià per donar a conèixer la iniciativa
2.4/ Presentació a l’assemblea de dirigents del Centre.
2.5/ Presentació al CJB i al CNJC
2.6/ Presentació a la Federació d’Ateneus, el CAB i Torre Jussana

3/ Juliol 2016. Definició de calendari i panell de ponents de xerrades inspiradores i tallers als centres que ho hagin sol•licitat

4/ 26 de setembre 2016. Presentació oficial del programa

5/ Setembre 2016. Presentació del calendari de Xerrades inspiradores als centres docents

6/ Octubre 2016. Iniciem el cicle de tallers i xerrades al Centre de Sarrià

7/ Octubre 2016. Visites als centres escolars del districte. inici de les inscripcions al concurs

8/ 12 de desembre 2016. Recepció projectes participants i divulgació a les xarxes socials

9/ Desembre 2016. Formació tribunal avaluador dels premis

10/ 20 de Desembre de 2016. Acte d’Entrega de Premis al Teatre de Sarrià