Interès social del programa


Jovempren capçalera

El programa Jovemrèn és una iniciativa del Centre de Sarrià i Coworkingràcia per al foment de l’emprenedoria entre els joves. Té el suport de la Direcció General de Joventut, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Interès social del projecte

La situació social i econòmica continua mantenint taxes d’atur considerables especialment entre els joves i aquest fet dificulta considerablement les seves possibilitat d’emancipació.

En aquest context que el nostre programa vol contribuir a oferir als joves de la ciutat de Barcelona i principalment del nostre Districte de Sarrià-Sant Gervasi, d’un espai on poder desenvolupar els seus projectes.

El nostre programa combina les activitats de formació per ajudar a definir l’itinerari personal amb el desenvolupament de projectes d’emprenedoria buscant formules per ajudar a descobrir i posar en marxa els propis projectes dels joves participants.

L’emprenedoria i els emprenedors sovint estan sols. Ajuntar emprenedors els pot servir de “teràpia” i alhora els permetrà intercanviar coneixements, contactes, etc.. Trobar espais a la ciutat que facilitin aquestes experiències sense cost no és fàcil. Els preus del lloguer dels espais continua estan en un nivell molt alt.

Els espais del nostre centre poden ser utilitzats sense cost pels joves que ho necessitin. Al mateix temps podem oferir serveis comuns. Volem oferir els 899m2 del nostre Centre durant tot el dia, a fi que els emprenedors trobin un espai “càlid” on poder desenvolupar les seves idees amb d’altres com ells i guiats per un mentor. Un espai que vagin fent-se seu per les estones que hauran passat emprenent i compartint i sobre tot madurant el seu projecte.

El projecte es completa amb l’organització de sessions formatives i de debat entre els participants a fi que els ajudin a desenvolupar les seves iniciatives i els permeti la plena incorporació a la vida de la societat.

És molt important tenir en compte el perfil dels destinataris del nostre projecte, especialment:

  • joves estudiants de 4rt d’ESO
  • joves estudiants de cicles formatius
  • joves estudiants de Batxillerat
  • joves universitaris
  • joves titulats, diplomats, llicenciats
  • joves que han acabat els estudis i volen inserir-se en el món laboral

Els alumnes de secundària, tant d’ESO com de Batxillerat i Cicles Formatius s’enfronten a una realitat laboral duríssima amb un 45,9% d’aturats menors de 25 anys a Catalunya segons les dades de l’Ine al IV Trimestre de 2014. L’atur, com és d’esperar, constitueix el principal factor de preocupació amb un 75,3% al baròmetre del CIS de novembre de 2014.

Així i tot l’oferta curricular dels centres de secundària només inclou les assignatures de FOL (Formació i Orientació Laboral)als Cicles de Grau Mitjà i Superior i l’assignatura d’Emprenedoria que s’ofereix a 3er d’ESO és de naturalesa optativa.

Creiem que en les circumstàncies actuals, s’hauria d’oferir un reforç extraordinari en termes de inserció laboral i emprenedoria al nostre jovent des dels centres d’ensenyament, i si els centres no ho poden fer per rigidesa estructural o manca de recursos, les entitats sense ànim de lucre dels barris, els valors de les qual treballen en aquesta direcció, poden esdevenir un valuós punt de recolzament.

Dos dels objectius i valors del Centre de Sarrià vetllen per donar eines de suport en forma de recursos i reflexions al nostre jovent, per ajudar a lluitar contra un escenari laboral tant deficient que els pot abocar fàcilment a l’exclusió social:

  • ser un espai de trobada de persones de diferents procedències i capacitats, que fomenti el debat i l’enriquiment mutu, compartint idees i coneixements
  • col•laborar en les actuacions per resoldre les problemàtiques de les persones i col•lectius en situació d’exclusió social

La iniciativa que proposem se centra en la continuïtat del Programa JovEmprèn de Sarrià, ja arrelat a tres centres de secundària del Districte de Sarrià. JovEmprèn Sarrià consisteix en un seguit d’activitats divulgatives i tallers que preparen als alumnes per a la participació en aquest projecte d’Emprenedoria JovEmprèn.

L’objectiu final és obrir una finestra a la realitat laboral i emprenedora i generar reflexions personals per a definir el propi camí professional.

Enguany, la proposta s’amplia introduint les millores proposades pels mateixos docents dels centres, que consisteixen en ampliar el recolzament a l’orientació laboral a més a més de l’emprenedoria i en realitzar una sessió als propis centres. El programa també està obert a joves d’associacions juvenils amb sessions específiques a desenvolupar en caps de setmana segons demanda.