Objectius del programa

Jovempren capçalera

Objectius generals

Oferir els nostres espais i la nostra experiència als joves des de 4rt d’ESO fins als universitaris, estudiants de formació professional o diplomats, i llicenciats o titulats que vulguin desenvolupar els seus projectes.

Oferir també els mitjans tècnics, informàtics, etc. necessaris i a la seva disposició pel seu ús. Així com els serveis estructurals més imprescindibles i bàsics.

El nostre servei també està obert als joves de les associacions juvenils i en especial als grups nois i noies de les etapes més grans dels centres d’esplai i agrupaments escoltes principalment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El servei estarà disponible pels matins i per les tardes i també en caps de setmana a demanda de les pròpies entitats juvenils.


Objectius específics

Crear un espai amb grans possibilitats educatives i de formació, permetent als participants el desenvolupament de la seva creativitat, desvetllant la seva consciència personal i col·lectiva a partir de la participació en les sessions de formació que es proposen, en debats, taules rodones, etc.

Introduir entre els joves dels centres de secundària la reflexió sobre el seu futur professional, tant des de l’òptica de l’emprenedoria com des de la reflexió profunda i d’acord amb les habilitats i preferències de cadascú de la planificació del camí professional.

Proporcionar als centres la possibilitat voluntària d’incrementar la dotació curricular als seus alumnes amb un recolzament extern de la matèria d’orientació professional, complementant i coordinant-se amb el seu propi programa docent d’emprenedoria i de FOL

Crear llocs de trobada i d’intercanvi entre diferents centres de la ciutat, facilitant canals de col•laboració i coneixença entre ells, tant a nivell d’alumnat com de professorat

Donar a conèixer entre el joves i professorat l’existència del portal web JovEmprèn de Sarrià amb tots els recursos oferts i les seves xarxes socials, obert, gratuït i permanent

Donar a conèixer entre el joves l’existència del Centre de Sarrià i les seves instal•lacions i activitats

Fomentar l’associacionisme i la participació dels joves en els grups juvenils de la nostra entitat