Catequesi d’infants

cartell catequesis

 
La parròquia de Sant Vicenç de Sarrià ofereix aquest Servei de Catequesi d’Infants per col·laborar amb els pares en la iniciació i la formació cristiana dels seus fills, d’una manera progressiva, al llarg de sis graus o cursos, a partir dels 7-8 anys.

1r grau (2n d’EP)
Curs d’iniciació. Primeres oracions.

2n grau
Coneixement de la persona de Jesús i del seu missatge. Iniciació al Sagrament de la Penitència.

3r grau
Aprofundiment en el coneixement de l’Evangeli, la pregària i la vivència cristiana. Iniciació al Sagrament de la Comunió o Eucaristia.

4t grau
Introducció a l’Antic Testament: Abraham, Moisès, Josuè. Els Manaments i les Benaurances.

5è grau
Compleció de la lectura cristiana de l’Antic Testament: des de la Monarquia fins a Jesús, el Crist. Nosaltres, els cristians.

6è grau (1r d’ESO)
Síntesi dels cursos anteriors. Globalització del missatge de l’Evangeli. Creure, viure i celebrar la fe cristiana. L’Esperit de Jesús ressuscitat ens empeny a comunicar la fe. El Sagrament de la Confirmació.

La catequesi es realitza els dijous de 18h a 19,15h