Clam per la dignitat

És una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), els membres de la qual creuen que un món diferent és possible a través de la cooperació i el desenvolupament integral de les persones i els pobles, entenent la dignitat del ser humà com quelcom intrínsec a la condició humana alhora que el transcendeix. Portem a terme projectes concrets a realitats del Tercer Món.

 

Origen

L’Associació neix arran del compromís en l’àmbit social que un grup de joves emmarcats a l’entitat JAS (Joventut Alegre de Sarrià) desenvolupà als anys 90 i que, entre d’altres, suposà un camp de treball al 1998 a la ciutat de Louis Trichardt (LTT, Sudàfrica) i als seus nou poblats dependents i un camp de treball amb joves sud-africans a Barcelona al 1999.

 

Identitat

Els 3 àmbits de treball de l’organització són:

(1) Àmbit del Tercer Món: després d’una primera experiència en Makhado (Sud-àfrica), estem treballant ara a Arequipa (Perú) amb el projecte “Poble sense Fam”.

(2) Projectes de Quart Món – Voluntariat:  (realitats de pobresa i injustícia enmig del nostre món desenvolupat): participem en el projecte “Sostre” que des de fa deu anys es porta a terme a Barcelona per a donar allotjament, menjar i acompanyament a quatre persones “sense sostre”.

(3) Àmbit de formació i sensibilització: publiquem un senzill butlletí trimestral en quatre idiomes (espanyol, català, anglès i alemany). En l’actualitat ho reben més de 700 persones (via postal i via Internet).

 

Agermanament

Comptem amb l’associació homòloga alemanya, Claim for Dignity e.V. (CfD) radicada a Tübingen, i la peruana Clamor por la Dignidad (CpD), radicada a Arequipa. Les tres associacions, CpD, CfD, i CxD són independents estatutàriament, tot i que treballen coordinadament.

 

Projectes

Gràcies a aquest agermanament de les tres associacions, no només s’està portant a terme el projecte “Poble sense Fam” en el poble jove de La Mansió (Arequipa/Perú), sinó que a més s’ha creat un agermanament escolar entre l’escola de La Mansió (la majoria dels seus alumnes són beneficiaris del projecte) i l’escola Robert-Bosch-Gymnasium en Langenau (Alemanya). Dues voluntàries estan realitzant una estada d’un any a La Mansió, brindant el seu suport tant en l’escola com en el projecte.

 

Projecte Poble sense Fam

El projecte està orientat a millorar pràctiques de comportament alimentari nutricional i d’educació de la població beneficiària del projecte través de la implementació d’accions en educació i capacitació entre altres, a les mares, pares, adolescents nens i ancians, en un primer moment per a recuperar la seva situació nutricional i posteriorment interactuar capacitant als governs municipals, líders comunals, institucionals (salut, educació ) per a fomentar massivament una cultura alimentària sostenible amb pràctiques reeixides en la seguretat alimentària d’aquesta població, les quals contribuiran a viure amb major dignitat.

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a la millora de l’alimentació i nutrició infantil en el poble jove de La Mansión del districte de Socabaya, Perú.

Concretament es treballa per: 

  • Motivar la millora del comportament alimentari i nutricional
  • Contribuir a un increment del consum d’aliments d’origen local i andins
  • Fomentar la sembra d’hortalisses sanes i augmentar el seu consum
  • Motivar a la millora de les condicions de salut i higiene
  • Fomentar actituds saludables de cures del medi ambient

Enllaços:

Clam per la Dignitat http://www.clamdignitat.org

Claim for Dignity e.V. http://www.claimfordignity.org